WAŻNA INFORMACJA!!

Od dnia 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) do dnia 31 sierpnia 2020r. (poniedziałek) komunikacja wykonywana będzie jak w dni wolne od nauki szkolnej łącznie z sobotami.
Wykonywane będą kursy oznaczone na tabliczkach znakami D i U, w soboty 6d.
W niedziele komunikacja nie będzie wykonywana.

Konsorcjum przewozowe FENIKS, MAL, J-SYSTEM