F T D F E N I K S

proszę czekać

pl. Dworcowy 1, 33-100 Tarnów 502 346 486 jkprzewozy@ftd-feniks.pl

RODO

  Jesteś tutaj!
 • Home
 • RODO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 i 3 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:
 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Firma Transportu Drogowego Feniks Jan Kaziród 33-103 Tarnów ul. Węgrzyna 9 (dalej „administrator”) – dane kontaktowe administratora Państwa danych osobowych :e-mail jkprzewozy@ftd-feniks.pl
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży biletów imiennych miesięcznych i okresowych a także biletów miesięcznych ulgowych sprzedawanych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego tj. Dz. U. z 2012r poz 1138 z późniejszymi zmianami – a także na podstawie umowy z Województwem Małopolskim.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • F.H.U MAL Janusz Limanowski Ładna 215, 33-156 Skrzyszów
  • J-SYSTEM Paweł Dul ul. Konarskiego 13, 33-100 Tarnów W celu umożliwienia zakupu biletu w każdym z autobusów realizujących przewozy pasażerskie w publicznym transporcie drogowym w ramach rozkładu jazdy konsorcjum trzech firm: FTD FENIKS Jan Kaziród 33-103 Tarnów ul. Węgrzyna 9, F.H.U MAL Janusz Limanowski Ładna 215, 33-156 Skrzyszów oraz J- SYSTEM Paweł Dul ul. Konarskiego 13, 33-100 Tarnów.
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego który sprawuje nadzór nad dopłatami do stosowanych przez wymienione firmy ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich zgodnie z art. 8a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w celach kontroli prawidłowości stosowania tych ulg.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności biletu miesięcznego lub okresowego a w przypadku danych dotyczących biletów ulgowych przez okres wynikający z umowy o dopłaty do biletów ulgowych realizowane przez Województwo Małopolskie oraz do czasu wycofania zgody.
 5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan naruszenie przepisów Rozporządzenia 2016/679.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu sprzedaży biletów okresowych i miesięcznych imiennych w tym biletów ulgowych.